2014. június 8., vasárnap

PünkösdPÜNKÖSD


A HÚSVÉT UTÁNI HETEDIK VASÁRNAP ÉS HÉTFŐ.
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.************************************************************************************************************************


Jézus föltámadása, majd a földről való eltávozása után
az apostolok nagy kétségek között vergődve maradtak
itt a földön, uruk, Jézus nélkül. Vele könnyű volt minden.
Egyedül maradván elgondolkodtak azon a súlyos örökségen, amit rájuk hagyott. Tanulatlan halász emberek voltak maguk is,
Nem tudták elképzelni, hogyan tudnak majd tanítani, az Úr akaratát, elképzeléseit az embereknek tovább adni.

És akkor megjelent Jézus, teljes valóságában. Mindenkinek a feje fölött kis lángnyelv fényesen lobogott. Jézus biztosította őket a felől, hogy soha nem hagyja el őket. Bátran menjenek ki az emberek közé. Tudni fogják, mit kell tenni, mert az ő szeretete, segítsége mindig ott lesz velük.

Szép volt és nyugodt. A halászok lélekben és tudásban megerősödve imádattal nézték gyönyörű, emberi lényét,
melyet utoljára láthattak. Érezték a feléjük áramló végtelen szeretetet, biztatást és tudást. Megnyugodtak. Most már minden sikerülni fog, mindent meg tudnak tenni. Méltó módon folytathatják a szelíd, hatalmas tudású, szerény és szépséges isten – ember tanítását.

A lángnyelv a szeretet, mely ma is fejünk fölött őriz minket.
Az EMBER, aki képes volt éltét adni, hogy jobbak legyünk, velünk van ma és mindig, csak tudni kell befogadni. Hallgatni kell arra a belső hangra, ami folyton megszólal a lelkünkben.
Ha makacsul és dőrén nem figyelünk rá, az nem az Ő mulasztása. Vigyáz ránk, velünk van, a legkeservesebb órákban is. Akkor, amikor azt hisszük, nincs tovább. Elvesztettük a gyermekünket. Csak rá kell hallgatni és belenyugodni abba, ahogyan Ő intézi dolgainkat, életünket, mert tudja, mi, hogyan van jól.„NE FÉLJ, CSAK HIGGY!”thao

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Most mondom el***

Most mondom el neked… … mert később nem lesz már kedvem, mert később tán elfogy a merszem, s marad minden kimondatlanul… mo...